ขณะนี้การสำรวจที่คุณกำลังตอบนั้นปิดแล้ว ขอบคุณสำหรับเวลาและความสนใจของคุณ